วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

วิกฤติน้ำท่วมประเทศไทย ๒๕๕๔

 


        ประเทศไทย และอีกหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหา สภาวะอากาศโลกแปรปรวนอย่างรุนแรง และมีแนวโน้มว่า จะรุนแรงขึ้นไปอีก ในอนาคต หากว่าเราไม่ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมโลก ยังมีการทำลายป่าไม้ ปล่อยสารพิษ ทำลายบรรยากาศโลกต่อไป
       ปัญหาน้ำท่วมในภาคเหนือ และภาคกลางของไทย รุนแรง นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมหาศาลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น